Het Huis van Bosch

In 2022 opent het Huis van Bosch zijn deuren voor het publiek. In dit voormalige woonhuis-atelier waar de wereldberoemde Bossche kunstenaar Jheronimus Bosch een groot deel van zijn jeugd heeft gewoond en gewerkt wordt een authentieke herinneringsplek aan deze kunstenaar ingericht.

Jheronimus Bosch wordt zichtbaar en tastbaar
In het Huis van Bosch kan straks het leven en werken van Jheronimus Bosch worden beleefd. Wie was de persoon achter de wereldberoemde kunstenaar? In een rondgang door het huis wordt de bezoeker meegenomen op een spannende reis, waarbij de geschiedenis op magische wijze tot leven komt. Een spannend en bijzonder verhaal over het leven en de werken van deze visionaire kunstenaar in het huis waar hij ruim vijf eeuwen geleden heeft gewoond.

Door toepassing van de nieuwste technieken komt in de kelder en op de eerste en tweede verdieping een geweldige publieksbeleving tot stand, gevormd door beeld en geluid.

 

Samenwerking 
Het Huis van Bosch is een project van de stichting Jheronimus Bosch Centrum (JBC). De voormalige stichting JB 500 levert een substantiële financiële bijdrage. Op de zolderetage wordt het jeugdeducatieprogramma ‘KinderTrots’ gehuisvest. Op de begane grond richt de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch een informatiebalie in en worden de gasten ontvangen.

Wetenschappelijk netwerk
Het verhaal in het Huis van Bosch wordt gebaseerd op data uit Bosch Doc (het brononderzoek naar leven en werk van Bosch), het Bosch Research en Conservation Project, het Bosch Protocol en het project ‘de stad van Bosch’ waardoor het geheel een wetenschappelijke basis krijgt.

Bij het tot stand komen van het Huis van Bosch zijn betrokken: 
Prof. dr. A. (Jos) M. Koldeweij (Em. Hoogleraar Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen)
Prof. dr. R. (Ron) H.J. Spronk (Bijzonder hoogleraar, leeropdracht: Jheronimus Bosch en de Vroeg Nederlandse schilderkunst)  
Dr. A. (Ronald) H.M. Glaudemans (Bouwhistoricus)
Dr. T. (Theo) G. A. Hoogbergen (Onderwijskundige/publicist)
Dr. E. (Ed) R. M. Hoffman (Kunsthistoricus/Jheronimus Bosch expert)
Mw. Dr. D. (Dieke) Wesselingh (hoofd afdeling Erfgoed gemeente ’s-Hertogenbosch) 

Het wetenschappelijk netwerk is tevens betrokken bij het tot stand komen van een wetenschappelijke publicatie en een populaire publicatie over het Huis van Bosch. De redactie hiervan wordt gevormd door Prof. dr. Jos Koldeweij, Dr. Ronald Glaudemans, Jo Timmermans, Nik de Vries en Nicolette Kroezen.  

International Jheronimus Bosch Conference
In 2022 vindt de vierde (fourth) International Jheronimus Bosch Conference plaatsvinden in ’s-Hertogenbosch, waarin twee werken van Bosch centraal staan.

De Conferentie draagt de titel: Jheronimus Bosch, his Workshop and his Followers: Last Judgement and Temptations of St. Anthony.
Deze conferentie wordt gehouden in het Jheronimus Bosch Art Center en ook wordt een bezoek gebracht aan de andere gebouwen van het Jheronimus Bosch Kwartier zoals het Huis van Bosch en het Zwanenbroedershuis.