Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 22-12-2020

Visit Den Bosch, een initiatief van gemeente ‘s-Hertogenbosch wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA standaard. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor iedereen. Samen met onze webbouwer wordt deze site constant actief verbetert en onderhouden om voor iedereen toegankelijk te zijn. Loop je toch ergens tegenaan? Neem contact met ons op en we zoeken een oplossing.

De onafhankelijke partij Stichting Accessibility heeft een WCAG 2 Niveau AA onderzoek uitgevoerd. Het rapport van het toegankelijkheidsonderzoek kunt u hier inzien (pdf).

Deze verklaring geldt voor de website(s):

Visit Den Bosch

Dit doen we om te voldoen aan de eisen en naleving van de toegankelijkheidseisen:

  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie kijk vóór publicatie alle inhoud op toegankelijkheid na.
  • Regelmatige interne controle: Onze redactie voert 1 x per kwartaal tussentijdse controles uit op de inhoud op de website.
  • Software: Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken.
  • Training werknemers: Onze redacteuren krijgen een training over toegankelijkheid.

Gemeente ’s-Hertogenbosch blijft ook met Visit Den Bosch werken aan toegankelijkheid.

Op www.visitdenbosch.nl linken we naar andere websites, zoals naar die van stakeholders, (landelijke) partners, stichtingen etc. Niet alle informatie op deze platforms voldoet aan de toegankelijkheidseisen. We zoeken naar mogelijkheden om ook hier nieuwe informatie toegankelijk aan te bieden.

Pdf's

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf's. De informatie wordt zoveel mogelijk in korte teksten aangeboden. Pdf documenten proberen we zo weinig mogelijk te gebruiken. Op dit moement voldoen misschien nog niet al deze bestanden aan de richtlijnen

Problemen of klachten

Kom je toch een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Geef het aan ons door via citymarketing@s-hertogenbosch.nl. Vermeld daarbij de link naar de webpagina waar je het probleem bent tegengekomen. Ben je niet tevreden met de manier waarop je klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Neem dan contact op met: De Ombudscommissie van de gemeente 's-Hertogenbosch.

Wij zetten in op een gebruiksvriendelijke en toegankelijke website voor iedereen.